Hoe gaan jullie om met Corona?

Sinds maart 2020 hebben we te maken met een nieuwe manier van werken. Voor onze medewerkers en opdrachtgevers hebben we een overzicht gemaakt van deze nieuwe werkwijze en veiligheidsmaatregelen die wij in acht nemen. 

  • We werken volgens RIVM richtlijnen

  • Geen direct contact met de bezoekers

  • Beschermende middelen beschikbaar

  • Zichtbare veiligheidsinstructies

Diensten op 1,5 meter afstand

Voor al onze diensten geldt dat we 1,5 meter afstand houden tot een bezoeker/deelnemer. Met afzetpaaltjes, duidelijke communicatie op een monitor en medewerkers die op de hoogte zijn van de geldende RIVM afspraken, zorgen wij dat dit nageleefd wordt. Er is geen direct contact tussen onze medewerkers en de bezoeker.

Beschermende middelen 

In overleg met onze opdrachtgevers bepalen we welke middelen we inzetten. Dit varieert van mondkapjes tot spatschermen.

Ontsmettingsmiddelen zijn beschikbaar zodat op ieder moment een medewerker of een bezoeker hier gebruik van kan maken.